قواعد علمی و هنری عکاسی
منظوری، کرامت
ق796م28/770
75551
امیر کبیر
1383

هنر عکاسی در حال پیشرفت است و تحت نوآوری هنرمندانی می باشد که در این باب فعالیت می کنند. در این کتاب قواعد کلاسیک و جدیدترین پیشرفتهای حاصل در فن عکاسی به شکل کاملا تازه تشریح شده است. مطالب این کتاب مورد استفاده عکاسان آماتور و حرفه ای، مربیان عکاسی و دانشجویان است. کتاب حاضر شامل مباحثی از جمله موارد ذیل می باشد:

• دوربین

• لنز

• تکامل دوربین

• اصول عکاسی

• نورسنجی و نوردهی

• ظهور و چاپ

• خلاقیت در عکاسی